Users' Mathboxes Mathbox for Mario Carneiro < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >   Mathboxes  >  cvmlift3lem1 Unicode version

Theorem cvmlift3lem1 24786
Description: Lemma for cvmlift3 24795. (Contributed by Mario Carneiro, 6-Jul-2015.)
Hypotheses
Ref Expression
cvmlift3.b |- B = 
U. C
cvmlift3.y |- Y = 
U. K
cvmlift3.f |- ( ph -> F e. ( C CovMap J ) )
cvmlift3.k |- ( ph -> K e. SCon )
cvmlift3.l |- ( ph -> K e. 𝑛Locally PCon )
cvmlift3.o |- ( ph -> O e. Y )
cvmlift3.g |- ( ph -> G e. ( K Cn J ) )
cvmlift3.p |- ( ph -> P e. B )
cvmlift3.e |- ( ph -> ( F ` P
) = ( G `
 O ) )
cvmlift3lem1.1 |- ( ph -> M e. ( II 
Cn K ) )
cvmlift3lem1.2 |- ( ph -> ( M ` 0
) = O )
cvmlift3lem1.3 |- ( ph -> N e. ( II 
Cn K ) )
cvmlift3lem1.4 |- ( ph -> ( N ` 0
) = O )
cvmlift3lem1.5 |- ( ph -> ( M ` 1
) = ( N `
 1 ) )
Assertion
Ref Expression
cvmlift3lem1 |- ( ph -> ( ( iota_ g e. ( II Cn C
) ( ( F o. g ) = ( G o. M
) /\ ( g ` 0 ) = P ) ) ` 
1 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ` 1
) )
Distinct variable groups:   g, J   g, F   g, M   g, N   B, g   g, G   C, g   g, K   P, g   g, O   g, Y
Allowed substitution hint:   ph( g)

Proof of Theorem cvmlift3lem1
StepHypRef Expression
1 cvmlift3.b . . . 4 |- B = 
U. C
2 eqid 2388 . . . 4 |- ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) = ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) )
3 eqid 2388 . . . 4 |- ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) = ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) )
4 cvmlift3.f . . . 4 |- ( ph -> F e. ( C CovMap J ) )
5 cvmlift3.p . . . 4 |- ( ph -> P e. B )
6 cvmlift3.e . . . . . 6 |- ( ph -> ( F ` P
) = ( G `
 O ) )
7 cvmlift3lem1.2 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( M ` 0
) = O )
87fveq2d 5673 . . . . . 6 |- ( ph -> ( G ` ( M ` 0 )
) = ( G `
 O ) )
96, 8eqtr4d 2423 . . . . 5 |- ( ph -> ( F ` P
) = ( G `
 ( M ` 
0 ) ) )
10 cvmlift3lem1.1 . . . . . . 7 |- ( ph -> M e. ( II 
Cn K ) )
11 iiuni 18783 . . . . . . . 8 |- ( 0 [,] 1 ) = 
U. II
12 cvmlift3.y . . . . . . . 8 |- Y = 
U. K
1311, 12cnf 17233 . . . . . . 7 |- ( M e. ( II Cn K ) -> M : ( 0 [,] 1 ) --> Y )
1410, 13syl 16 . . . . . 6 |- ( ph -> M : ( 0 [,] 1 ) --> Y )
15 0elunit 10948 . . . . . 6 |- 0 e. ( 0 [,] 1
)
16 fvco3 5740 . . . . . 6 |- ( ( M : ( 0 [,] 1 ) --> Y /\ 0 e. ( 0 [,] 1 ) ) -> ( ( G o. M ) ` 0 ) = ( G ` ( M ` 0 )
) )
1714, 15, 16sylancl 644 . . . . 5 |- ( ph -> ( ( G o. M ) ` 0
) = ( G `
 ( M ` 
0 ) ) )
189, 17eqtr4d 2423 . . . 4 |- ( ph -> ( F ` P
) = ( ( G o. M ) `
 0 ) )
19 cvmlift3.k . . . . . 6 |- ( ph -> K e. SCon )
20 cvmlift3lem1.3 . . . . . 6 |- ( ph -> N e. ( II 
Cn K ) )
21 cvmlift3lem1.4 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( N ` 0
) = O )
227, 21eqtr4d 2423 . . . . . 6 |- ( ph -> ( M ` 0
) = ( N `
 0 ) )
23 cvmlift3lem1.5 . . . . . 6 |- ( ph -> ( M ` 1
) = ( N `
 1 ) )
2419, 10, 20, 22, 23sconpht2 24705 . . . . 5 |- ( ph -> M ( ~=ph ` K
) N )
25 cvmlift3.g . . . . 5 |- ( ph -> G e. ( K Cn J ) )
2624, 25phtpcco2 18896 . . . 4 |- ( ph -> ( G o. M
) ( ~=ph ` J
) ( G o. N ) )
271, 2, 3, 4, 5, 18, 26cvmliftpht 24785 . . 3 |- ( ph -> ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ( ~=ph ` C ) ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) )
28 phtpc01 18893 . . 3 |- ( (
iota_ g e. (
II Cn C )
( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ( ~=ph ` C ) ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) -> 
( ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) ` 
0 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ` 0
) /\ ( ( iota_ g e. ( II 
Cn C ) ( ( F o. g
) = ( G o. M ) /\ ( g ` 0
) = P ) ) ` 1 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) ` 
1 ) ) )
2927, 28syl 16 . 2 |- ( ph -> ( ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) ` 
0 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ` 0
) /\ ( ( iota_ g e. ( II 
Cn C ) ( ( F o. g
) = ( G o. M ) /\ ( g ` 0
) = P ) ) ` 1 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) ` 
1 ) ) )
3029simprd 450 1 |- ( ph -> ( ( iota_ g e. ( II Cn C
) ( ( F o. g ) = ( G o. M
) /\ ( g ` 0 ) = P ) ) ` 
1 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ` 1
) )
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:   -> wi 4   /\ wa 359   = wceq 1649   e. wcel 1717   U.cuni 3958   class class class wbr 4154   o. ccom 4823   -->wf 5391   ` cfv 5395  (class class class)co 6021   iota_crio 6479   0cc0 8924   1c1 8925   [,]cicc 10852   Cn ccn 17211  𝑛Locally cnlly 17450   IIcii 18777   ~=ph cphtpc 18866  PConcpcon 24686  SConcscon 24687   CovMap ccvm 24722
This theorem is referenced by:  cvmlift3lem2  24787
This theorem was proved from axioms:  ax-1 5  ax-2 6  ax-3 7  ax-mp 8  ax-gen 1552  ax-5 1563  ax-17 1623  ax-9 1661  ax-8 1682  ax-13 1719  ax-14 1721  ax-6 1736  ax-7 1741  ax-11 1753  ax-12 1939  ax-ext 2369  ax-rep 4262  ax-sep 4272  ax-nul 4280  ax-pow 4319  ax-pr 4345  ax-un 4642  ax-inf2 7530  ax-cnex 8980  ax-resscn 8981  ax-1cn 8982  ax-icn 8983  ax-addcl 8984  ax-addrcl 8985  ax-mulcl 8986  ax-mulrcl 8987  ax-mulcom 8988  ax-addass 8989  ax-mulass 8990  ax-distr 8991  ax-i2m1 8992  ax-1ne0 8993  ax-1rid 8994  ax-rnegex 8995  ax-rrecex 8996  ax-cnre 8997  ax-pre-lttri 8998  ax-pre-lttrn 8999  ax-pre-ltadd 9000  ax-pre-mulgt0 9001  ax-pre-sup 9002  ax-addf 9003  ax-mulf 9004
This theorem depends on definitions:  df-bi 178  df-or 360  df-an 361  df-3or 937  df-3an 938  df-tru 1325  df-ex 1548  df-nf 1551  df-sb 1656  df-eu 2243  df-mo 2244  df-clab 2375  df-cleq 2381  df-clel 2384  df-nfc 2513  df-ne 2553  df-nel 2554  df-ral 2655  df-rex 2656  df-reu 2657  df-rmo 2658  df-rab 2659  df-v 2902  df-sbc 3106  df-csb 3196  df-dif 3267  df-un 3269  df-in 3271  df-ss 3278  df-pss 3280  df-nul 3573  df-if 3684  df-pw 3745  df-sn 3764  df-pr 3765  df-tp 3766  df-op 3767  df-uni 3959  df-int 3994  df-iun 4038  df-iin 4039  df-br 4155  df-opab 4209  df-mpt 4210  df-tr 4245  df-eprel 4436  df-id 4440  df-po 4445  df-so 4446  df-fr 4483  df-se 4484  df-we 4485  df-ord 4526  df-on 4527  df-lim 4528  df-suc 4529  df-om 4787  df-xp 4825  df-rel 4826  df-cnv 4827  df-co 4828  df-dm 4829  df-rn 4830  df-res 4831  df-ima 4832  df-iota 5359  df-fun 5397  df-fn 5398  df-f 5399  df-f1 5400  df-fo 5401  df-f1o 5402  df-fv 5403  df-isom 5404  df-ov 6024  df-oprab 6025  df-mpt2 6026  df-of 6245  df-1st 6289  df-2nd 6290  df-riota 6486  df-recs 6570  df-rdg 6605  df-1o 6661  df-2o 6662  df-oadd 6665  df-er 6842  df-ec 6844  df-map 6957  df-ixp 7001  df-en 7047  df-dom 7048  df-sdom 7049  df-fin 7050  df-fi 7352  df-sup 7382  df-oi 7413  df-card 7760  df-cda 7982  df-pnf 9056  df-mnf 9057  df-xr 9058  df-ltxr 9059  df-le 9060  df-sub 9226  df-neg 9227  df-div 9611  df-nn 9934  df-2 9991  df-3 9992  df-4 9993  df-5 9994  df-6 9995  df-7 9996  df-8 9997  df-9 9998  df-10 9999  df-n0 10155  df-z 10216  df-dec 10316  df-uz 10422  df-q 10508  df-rp 10546  df-xneg 10643  df-xadd 10644  df-xmul 10645  df-ioo 10853  df-ico 10855  df-icc 10856  df-fz 10977  df-fzo 11067  df-fl 11130  df-seq 11252  df-exp 11311  df-hash 11547  df-cj 11832  df-re 11833  df-im 11834  df-sqr 11968  df-abs 11969  df-clim 12210  df-sum 12408  df-struct 13399  df-ndx 13400  df-slot 13401  df-base 13402  df-sets 13403  df-ress 13404  df-plusg 13470  df-mulr 13471  df-starv 13472  df-sca 13473  df-vsca 13474  df-tset 13476  df-ple 13477  df-ds 13479  df-unif 13480  df-hom 13481  df-cco 13482  df-rest 13578  df-topn 13579  df-topgen 13595  df-pt 13596  df-prds 13599  df-xrs 13654  df-0g 13655  df-gsum 13656  df-qtop 13661  df-imas 13662  df-xps 13664  df-mre 13739  df-mrc 13740  df-acs 13742  df-mnd 14618  df-submnd 14667  df-mulg 14743  df-cntz 15044  df-cmn 15342  df-xmet 16620  df-met 16621  df-bl 16622  df-mopn 16623  df-cnfld 16628  df-top 16887  df-bases 16889  df-topon 16890  df-topsp 16891  df-cld 17007  df-ntr 17008  df-cls 17009  df-nei 17086  df-cn 17214  df-cnp 17215  df-cmp 17373  df-con 17397  df-lly 17451  df-nlly 17452  df-tx 17516  df-hmeo 17709  df-xms 18260  df-ms 18261  df-tms 18262  df-ii 18779  df-htpy 18867  df-phtpy 18868  df-phtpc 18889  df-pco 18902  df-pcon 24688  df-scon 24689  df-cvm 24723
  Copyright terms: Public domain W3C validator