Users' Mathboxes Mathbox for Mario Carneiro < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >   Mathboxes  >  cvmlift3lem1 Unicode version

Theorem cvmlift3lem1 23865
Description: Lemma for cvmlift3 23874. (Contributed by Mario Carneiro, 6-Jul-2015.)
Hypotheses
Ref Expression
cvmlift3.b |- B = 
U. C
cvmlift3.y |- Y = 
U. K
cvmlift3.f |- ( ph -> F e. ( C CovMap J ) )
cvmlift3.k |- ( ph -> K e. SCon )
cvmlift3.l |- ( ph -> K e. 𝑛Locally PCon )
cvmlift3.o |- ( ph -> O e. Y )
cvmlift3.g |- ( ph -> G e. ( K Cn J ) )
cvmlift3.p |- ( ph -> P e. B )
cvmlift3.e |- ( ph -> ( F ` P
) = ( G `
 O ) )
cvmlift3lem1.1 |- ( ph -> M e. ( II 
Cn K ) )
cvmlift3lem1.2 |- ( ph -> ( M ` 0
) = O )
cvmlift3lem1.3 |- ( ph -> N e. ( II 
Cn K ) )
cvmlift3lem1.4 |- ( ph -> ( N ` 0
) = O )
cvmlift3lem1.5 |- ( ph -> ( M ` 1
) = ( N `
 1 ) )
Assertion
Ref Expression
cvmlift3lem1 |- ( ph -> ( ( iota_ g e. ( II Cn C
) ( ( F o. g ) = ( G o. M
) /\ ( g ` 0 ) = P ) ) ` 
1 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ` 1
) )
Distinct variable groups:   g, J   g, F   g, M   g, N   B, g   g, G   C, g   g, K   P, g   g, O   g, Y
Allowed substitution hint:   ph( g)

Proof of Theorem cvmlift3lem1
StepHypRef Expression
1 cvmlift3.b . . . 4 |- B = 
U. C
2 eqid 2296 . . . 4 |- ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) = ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) )
3 eqid 2296 . . . 4 |- ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) = ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) )
4 cvmlift3.f . . . 4 |- ( ph -> F e. ( C CovMap J ) )
5 cvmlift3.p . . . 4 |- ( ph -> P e. B )
6 cvmlift3.e . . . . . 6 |- ( ph -> ( F ` P
) = ( G `
 O ) )
7 cvmlift3lem1.2 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( M ` 0
) = O )
87fveq2d 5545 . . . . . 6 |- ( ph -> ( G ` ( M ` 0 )
) = ( G `
 O ) )
96, 8eqtr4d 2331 . . . . 5 |- ( ph -> ( F ` P
) = ( G `
 ( M ` 
0 ) ) )
10 cvmlift3lem1.1 . . . . . . 7 |- ( ph -> M e. ( II 
Cn K ) )
11 iiuni 18401 . . . . . . . 8 |- ( 0 [,] 1 ) = 
U. II
12 cvmlift3.y . . . . . . . 8 |- Y = 
U. K
1311, 12cnf 16992 . . . . . . 7 |- ( M e. ( II Cn K ) -> M : ( 0 [,] 1 ) --> Y )
1410, 13syl 15 . . . . . 6 |- ( ph -> M : ( 0 [,] 1 ) --> Y )
15 0elunit 10770 . . . . . 6 |- 0 e. ( 0 [,] 1
)
16 fvco3 5612 . . . . . 6 |- ( ( M : ( 0 [,] 1 ) --> Y /\ 0 e. ( 0 [,] 1 ) ) -> ( ( G o. M ) ` 0 ) = ( G ` ( M ` 0 )
) )
1714, 15, 16sylancl 643 . . . . 5 |- ( ph -> ( ( G o. M ) ` 0
) = ( G `
 ( M ` 
0 ) ) )
189, 17eqtr4d 2331 . . . 4 |- ( ph -> ( F ` P
) = ( ( G o. M ) `
 0 ) )
19 cvmlift3.k . . . . . 6 |- ( ph -> K e. SCon )
20 cvmlift3lem1.3 . . . . . 6 |- ( ph -> N e. ( II 
Cn K ) )
21 cvmlift3lem1.4 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( N ` 0
) = O )
227, 21eqtr4d 2331 . . . . . 6 |- ( ph -> ( M ` 0
) = ( N `
 0 ) )
23 cvmlift3lem1.5 . . . . . 6 |- ( ph -> ( M ` 1
) = ( N `
 1 ) )
2419, 10, 20, 22, 23sconpht2 23784 . . . . 5 |- ( ph -> M ( ~=ph ` K
) N )
25 cvmlift3.g . . . . 5 |- ( ph -> G e. ( K Cn J ) )
2624, 25phtpcco2 18513 . . . 4 |- ( ph -> ( G o. M
) ( ~=ph ` J
) ( G o. N ) )
271, 2, 3, 4, 5, 18, 26cvmliftpht 23864 . . 3 |- ( ph -> ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ( ~=ph ` C ) ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) )
28 phtpc01 18510 . . 3 |- ( (
iota_ g e. (
II Cn C )
( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ( ~=ph ` C ) ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) -> 
( ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) ` 
0 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ` 0
) /\ ( ( iota_ g e. ( II 
Cn C ) ( ( F o. g
) = ( G o. M ) /\ ( g ` 0
) = P ) ) ` 1 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) ` 
1 ) ) )
2927, 28syl 15 . 2 |- ( ph -> ( ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. M ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) ` 
0 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ` 0
) /\ ( ( iota_ g e. ( II 
Cn C ) ( ( F o. g
) = ( G o. M ) /\ ( g ` 0
) = P ) ) ` 1 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ (
g ` 0 ) = P ) ) ` 
1 ) ) )
3029simprd 449 1 |- ( ph -> ( ( iota_ g e. ( II Cn C
) ( ( F o. g ) = ( G o. M
) /\ ( g ` 0 ) = P ) ) ` 
1 ) = ( ( iota_ g e. ( II Cn C ) ( ( F o. g ) = ( G o. N ) /\ ( g ` 
0 ) = P ) ) ` 1
) )
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:   -> wi 4   /\ wa 358   = wceq 1632   e. wcel 1696   U.cuni 3843   class class class wbr 4039   o. ccom 4709   -->wf 5267   ` cfv 5271  (class class class)co 5874   iota_crio 6313   0cc0 8753   1c1 8754   [,]cicc 10675   Cn ccn 16970  𝑛Locally cnlly 17207   IIcii 18395   ~=ph cphtpc 18483  PConcpcon 23765  SConcscon 23766   CovMap ccvm 23801
This theorem is referenced by:  cvmlift3lem2  23866
This theorem was proved from axioms:  ax-1 5  ax-2 6  ax-3 7  ax-mp 8  ax-gen 1536  ax-5 1547  ax-17 1606  ax-9 1644  ax-8 1661  ax-13 1698  ax-14 1700  ax-6 1715  ax-7 1720  ax-11 1727  ax-12 1878  ax-ext 2277  ax-rep 4147  ax-sep 4157  ax-nul 4165  ax-pow 4204  ax-pr 4230  ax-un 4528  ax-inf2 7358  ax-cnex 8809  ax-resscn 8810  ax-1cn 8811  ax-icn 8812  ax-addcl 8813  ax-addrcl 8814  ax-mulcl 8815  ax-mulrcl 8816  ax-mulcom 8817  ax-addass 8818  ax-mulass 8819  ax-distr 8820  ax-i2m1 8821  ax-1ne0 8822  ax-1rid 8823  ax-rnegex 8824  ax-rrecex 8825  ax-cnre 8826  ax-pre-lttri 8827  ax-pre-lttrn 8828  ax-pre-ltadd 8829  ax-pre-mulgt0 8830  ax-pre-sup 8831  ax-addf 8832  ax-mulf 8833
This theorem depends on definitions:  df-bi 177  df-or 359  df-an 360  df-3or 935  df-3an 936  df-tru 1310  df-ex 1532  df-nf 1535  df-sb 1639  df-eu 2160  df-mo 2161  df-clab 2283  df-cleq 2289  df-clel 2292  df-nfc 2421  df-ne 2461  df-nel 2462  df-ral 2561  df-rex 2562  df-reu 2563  df-rmo 2564  df-rab 2565  df-v 2803  df-sbc 3005  df-csb 3095  df-dif 3168  df-un 3170  df-in 3172  df-ss 3179  df-pss 3181  df-nul 3469  df-if 3579  df-pw 3640  df-sn 3659  df-pr 3660  df-tp 3661  df-op 3662  df-uni 3844  df-int 3879  df-iun 3923  df-iin 3924  df-br 4040  df-opab 4094  df-mpt 4095  df-tr 4130  df-eprel 4321  df-id 4325  df-po 4330  df-so 4331  df-fr 4368  df-se 4369  df-we 4370  df-ord 4411  df-on 4412  df-lim 4413  df-suc 4414  df-om 4673  df-xp 4711  df-rel 4712  df-cnv 4713  df-co 4714  df-dm 4715  df-rn 4716  df-res 4717  df-ima 4718  df-iota 5235  df-fun 5273  df-fn 5274  df-f 5275  df-f1 5276  df-fo 5277  df-f1o 5278  df-fv 5279  df-isom 5280  df-ov 5877  df-oprab 5878  df-mpt2 5879  df-of 6094  df-1st 6138  df-2nd 6139  df-riota 6320  df-recs 6404  df-rdg 6439  df-1o 6495  df-2o 6496  df-oadd 6499  df-er 6676  df-ec 6678  df-map 6790  df-ixp 6834  df-en 6880  df-dom 6881  df-sdom 6882  df-fin 6883  df-fi 7181  df-sup 7210  df-oi 7241  df-card 7588  df-cda 7810  df-pnf 8885  df-mnf 8886  df-xr 8887  df-ltxr 8888  df-le 8889  df-sub 9055  df-neg 9056  df-div 9440  df-nn 9763  df-2 9820  df-3 9821  df-4 9822  df-5 9823  df-6 9824  df-7 9825  df-8 9826  df-9 9827  df-10 9828  df-n0 9982  df-z 10041  df-dec 10141  df-uz 10247  df-q 10333  df-rp 10371  df-xneg 10468  df-xadd 10469  df-xmul 10470  df-ioo 10676  df-ico 10678  df-icc 10679  df-fz 10799  df-fzo 10887  df-fl 10941  df-seq 11063  df-exp 11121  df-hash 11354  df-cj 11600  df-re 11601  df-im 11602  df-sqr 11736  df-abs 11737  df-clim 11978  df-sum 12175  df-struct 13166  df-ndx 13167  df-slot 13168  df-base 13169  df-sets 13170  df-ress 13171  df-plusg 13237  df-mulr 13238  df-starv 13239  df-sca 13240  df-vsca 13241  df-tset 13243  df-ple 13244  df-ds 13246  df-hom 13248  df-cco 13249  df-rest 13343  df-topn 13344  df-topgen 13360  df-pt 13361  df-prds 13364  df-xrs 13419  df-0g 13420  df-gsum 13421  df-qtop 13426  df-imas 13427  df-xps 13429  df-mre 13504  df-mrc 13505  df-acs 13507  df-mnd 14383  df-submnd 14432  df-mulg 14508  df-cntz 14809  df-cmn 15107  df-xmet 16389  df-met 16390  df-bl 16391  df-mopn 16392  df-cnfld 16394  df-top 16652  df-bases 16654  df-topon 16655  df-topsp 16656  df-cld 16772  df-ntr 16773  df-cls 16774  df-nei 16851  df-cn 16973  df-cnp 16974  df-cmp 17130  df-con 17154  df-lly 17208  df-nlly 17209  df-tx 17273  df-hmeo 17462  df-xms 17901  df-ms 17902  df-tms 17903  df-ii 18397  df-htpy 18484  df-phtpy 18485  df-phtpc 18506  df-pco 18519  df-pcon 23767  df-scon 23768  df-cvm 23802
  Copyright terms: Public domain W3C validator