Users' Mathboxes Mathbox for Mario Carneiro < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >   Mathboxes  >  cvmliftlem11 Structured version   Unicode version

Theorem cvmliftlem11 24974
Description: Lemma for cvmlift 24978. (Contributed by Mario Carneiro, 14-Feb-2015.)
Hypotheses
Ref Expression
cvmliftlem.1 |- S = ( k e. J |-> { s e. ( ~P C \ { (/)
} ) | ( U. s = ( `' F " k ) /\ A. u e. s ( A. v e. ( s \ {
u } ) ( u i^i v ) = (/) /\ ( F |` u ) e. ( ( Ct u ) 
Homeo ( Jt k ) ) ) ) } )
cvmliftlem.b |- B = 
U. C
cvmliftlem.x |- X = 
U. J
cvmliftlem.f |- ( ph -> F e. ( C CovMap J ) )
cvmliftlem.g |- ( ph -> G e. ( II 
Cn J ) )
cvmliftlem.p |- ( ph -> P e. B )
cvmliftlem.e |- ( ph -> ( F ` P
) = ( G `
 0 ) )
cvmliftlem.n |- ( ph -> N e. NN )
cvmliftlem.t |- ( ph -> T : ( 1 ... N ) --> U_ j e. J ( { j } X. ( S ` j ) ) )
cvmliftlem.a |- ( ph -> A. k e. ( 1 ... N ) ( G " (
( ( k - 
1 ) / N
) [,] ( k / N ) ) ) C_ ( 1st ` ( T ` k
) ) )
cvmliftlem.l |- L = ( topGen ` ran (,) )
cvmliftlem.q |- Q = seq 0 ( ( x e. _V , m e. NN |-> ( z e. ( ( ( m - 1 ) / N ) [,] ( m / N
) ) |-> ( `' ( F |` ( iota_ b e. ( 2nd ` ( T ` m
) ) ( x `
 ( ( m - 1 ) / N ) ) e. b ) ) ` ( G ` z ) ) ) ) , ( ( _I |` NN ) u. { <. 0 , { <. 0 , P >. } >. } ) )
cvmliftlem.k |- K = 
U_ k e. ( 1 ... N ) ( Q ` k
)
Assertion
Ref Expression
cvmliftlem11 |- ( ph -> ( K e. ( II Cn C ) /\ ( F o. K ) = G ) )
Distinct variable groups:   v, b,
z, B   j, b,
k, m, s, u, x, F, v, z   
z, L   P, b,
k, m, u, v, x, z   C, b, j, k, s, u, v, z   ph, j,
s, x, z   N, b, k, m, u, v, x, z   S, b, j, k, s, u, v, x, z   j, X   G, b, j, k, m, s, u, v, x, z   T, b, j, k, m, s, u, v, x, z   J, b, j, k, s, u, v, x, z   Q, b, k, m, u, v, x, z
Allowed substitution hints:   ph( v, u, k, m, b)   B( x, u, j, k, m, s)   C( x, m)   P( j, s)   Q( j, s)   S( m)   J( m)   K( x, z, v, u, j, k, m, s, b)   L( x, v, u, j, k, m, s, b)   N( j, s)   X( x, z, v, u, k, m, s, b)

Proof of Theorem cvmliftlem11
Dummy variable n is distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 cvmliftlem.1 . . . . 5 |- S = ( k e. J |-> { s e. ( ~P C \ { (/)
} ) | ( U. s = ( `' F " k ) /\ A. u e. s ( A. v e. ( s \ {
u } ) ( u i^i v ) = (/) /\ ( F |` u ) e. ( ( Ct u ) 
Homeo ( Jt k ) ) ) ) } )
2 cvmliftlem.b . . . . 5 |- B = 
U. C
3 cvmliftlem.x . . . . 5 |- X = 
U. J
4 cvmliftlem.f . . . . 5 |- ( ph -> F e. ( C CovMap J ) )
5 cvmliftlem.g . . . . 5 |- ( ph -> G e. ( II 
Cn J ) )
6 cvmliftlem.p . . . . 5 |- ( ph -> P e. B )
7 cvmliftlem.e . . . . 5 |- ( ph -> ( F ` P
) = ( G `
 0 ) )
8 cvmliftlem.n . . . . 5 |- ( ph -> N e. NN )
9 cvmliftlem.t . . . . 5 |- ( ph -> T : ( 1 ... N ) --> U_ j e. J ( { j } X. ( S ` j ) ) )
10 cvmliftlem.a . . . . 5 |- ( ph -> A. k e. ( 1 ... N ) ( G " (
( ( k - 
1 ) / N
) [,] ( k / N ) ) ) C_ ( 1st ` ( T ` k
) ) )
11 cvmliftlem.l . . . . 5 |- L = ( topGen ` ran (,) )
12 cvmliftlem.q . . . . 5 |- Q = seq 0 ( ( x e. _V , m e. NN |-> ( z e. ( ( ( m - 1 ) / N ) [,] ( m / N
) ) |-> ( `' ( F |` ( iota_ b e. ( 2nd ` ( T ` m
) ) ( x `
 ( ( m - 1 ) / N ) ) e. b ) ) ` ( G ` z ) ) ) ) , ( ( _I |` NN ) u. { <. 0 , { <. 0 , P >. } >. } ) )
13 cvmliftlem.k . . . . 5 |- K = 
U_ k e. ( 1 ... N ) ( Q ` k
)
14 biid 228 . . . . 5 |- ( ( ( n e. NN /\ ( n + 1 ) e. ( 1 ... N ) ) /\ ( U_ k e. ( 1 ... n
) ( Q ` k ) e. ( ( Lt ( 0 [,] ( n / N
) ) ) Cn C ) /\ ( F o. U_ k e. ( 1 ... n
) ( Q ` k ) ) = ( G |` (
0 [,] ( n / N ) ) ) ) ) <-> ( (
n e. NN /\ ( n + 1
) e. ( 1 ... N ) ) /\ ( U_ k e. ( 1 ... n
) ( Q ` k ) e. ( ( Lt ( 0 [,] ( n / N
) ) ) Cn C ) /\ ( F o. U_ k e. ( 1 ... n
) ( Q ` k ) ) = ( G |` (
0 [,] ( n / N ) ) ) ) ) )
151, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14cvmliftlem10 24973 . . . 4 |- ( ph -> ( K e. ( ( Lt ( 0 [,] ( N / N
) ) ) Cn C ) /\ ( F o. K ) = ( G |` ( 0 [,] ( N / N ) ) ) ) )
1615simpld 446 . . 3 |- ( ph -> K e. ( ( Lt ( 0 [,] ( N / N ) ) ) Cn C ) )
1711a1i 11 . . . . . 6 |- ( ph -> L = ( topGen ` 
ran (,) ) )
188nncnd 10008 . . . . . . . 8 |- ( ph -> N e. CC )
198nnne0d 10036 . . . . . . . 8 |- ( ph -> N =/= 0 )
2018, 19dividd 9780 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( N / N
) = 1 )
2120oveq2d 6089 . . . . . 6 |- ( ph -> ( 0 [,] ( N / N ) ) = ( 0 [,] 1 ) )
2217, 21oveq12d 6091 . . . . 5 |- ( ph -> ( Lt ( 0 [,] ( N / N
) ) ) = ( ( topGen ` ran (,) )t ( 0 [,] 1
) ) )
23 dfii2 18904 . . . . 5 |- II = ( ( topGen ` ran (,) )t ( 0 [,] 1
) )
2422, 23syl6eqr 2485 . . . 4 |- ( ph -> ( Lt ( 0 [,] ( N / N
) ) ) = II )
2524oveq1d 6088 . . 3 |- ( ph -> ( ( Lt ( 0 [,] ( N / N ) ) ) Cn C ) = ( II Cn C
) )
2616, 25eleqtrd 2511 . 2 |- ( ph -> K e. ( II 
Cn C ) )
2715simprd 450 . . 3 |- ( ph -> ( F o. K
) = ( G |` ( 0 [,] ( N / N ) ) ) )
2821reseq2d 5138 . . 3 |- ( ph -> ( G |` (
0 [,] ( N / N ) ) ) = ( G |` ( 0 [,] 1
) ) )
29 iiuni 18903 . . . . . 6 |- ( 0 [,] 1 ) = 
U. II
3029, 3cnf 17302 . . . . 5 |- ( G e. ( II Cn J ) -> G : ( 0 [,] 1 ) --> X )
315, 30syl 16 . . . 4 |- ( ph -> G : ( 0 [,] 1 ) --> X )
32 ffn 5583 . . . 4 |- ( G : ( 0 [,] 1 ) --> X -> G Fn ( 0 [,] 1 ) )
33 fnresdm 5546 . . . 4 |- ( G Fn ( 0 [,] 1 ) -> ( G |` ( 0 [,] 1 ) ) = G )
3431, 32, 333syl 19 . . 3 |- ( ph -> ( G |` (
0 [,] 1 ) ) = G )
3527, 28, 343eqtrd 2471 . 2 |- ( ph -> ( F o. K
) = G )
3626, 35jca 519 1 |- ( ph -> ( K e. ( II Cn C ) /\ ( F o. K ) = G ) )
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:   -> wi 4   /\ wa 359   = wceq 1652   e. wcel 1725   A.wral 2697   {crab 2701   _Vcvv 2948   \ cdif 3309   u. cun 3310   i^i cin 3311   C_ wss 3312   (/)c0 3620   ~Pcpw 3791   {csn 3806   <.cop 3809   U.cuni 4007   U_ciun 4085   e. cmpt 4258   _I cid 4485   X. cxp 4868   `'ccnv 4869   ran crn 4871   |` cres 4872   "cima 4873   o. ccom 4874   Fn wfn 5441   -->wf 5442   ` cfv 5446  (class class class)co 6073   e. cmpt2 6075   1stc1st 6339   2ndc2nd 6340   iota_crio 6534   0cc0 8982   1c1 8983   + caddc 8985   - cmin 9283   / cdiv 9669   NNcn 9992   (,)cioo 10908   [,]cicc 10911   ...cfz 11035   seq cseq 11315   ↾t crest 13640   topGenctg 13657   Cn ccn 17280   Homeo chmeo 17777   IIcii 18897   CovMap ccvm 24934
This theorem is referenced by:  cvmliftlem13  24975  cvmliftlem14  24976
This theorem was proved from axioms:  ax-1 5  ax-2 6  ax-3 7  ax-mp 8  ax-gen 1555  ax-5 1566  ax-17 1626  ax-9 1666  ax-8 1687  ax-13 1727  ax-14 1729  ax-6 1744  ax-7 1749  ax-11 1761  ax-12 1950  ax-ext 2416  ax-rep 4312  ax-sep 4322  ax-nul 4330  ax-pow 4369  ax-pr 4395  ax-un 4693  ax-cnex 9038  ax-resscn 9039  ax-1cn 9040  ax-icn 9041  ax-addcl 9042  ax-addrcl 9043  ax-mulcl 9044  ax-mulrcl 9045  ax-mulcom 9046  ax-addass 9047  ax-mulass 9048  ax-distr 9049  ax-i2m1 9050  ax-1ne0 9051  ax-1rid 9052  ax-rnegex 9053  ax-rrecex 9054  ax-cnre 9055  ax-pre-lttri 9056  ax-pre-lttrn 9057  ax-pre-ltadd 9058  ax-pre-mulgt0 9059  ax-pre-sup 9060
This theorem depends on definitions:  df-bi 178  df-or 360  df-an 361  df-3or 937  df-3an 938  df-tru 1328  df-ex 1551  df-nf 1554  df-sb 1659  df-eu 2284  df-mo 2285  df-clab 2422  df-cleq 2428  df-clel 2431  df-nfc 2560  df-ne 2600  df-nel 2601  df-ral 2702  df-rex 2703  df-reu 2704  df-rmo 2705  df-rab 2706  df-v 2950  df-sbc 3154  df-csb 3244  df-dif 3315  df-un 3317  df-in 3319  df-ss 3326  df-pss 3328  df-nul 3621  df-if 3732  df-pw 3793  df-sn 3812  df-pr 3813  df-tp 3814  df-op 3815  df-uni 4008  df-int 4043  df-iun 4087  df-iin 4088  df-br 4205  df-opab 4259  df-mpt 4260  df-tr 4295  df-eprel 4486  df-id 4490  df-po 4495  df-so 4496  df-fr 4533  df-we 4535  df-ord 4576  df-on 4577  df-lim 4578  df-suc 4579  df-om 4838  df-xp 4876  df-rel 4877  df-cnv 4878  df-co 4879  df-dm 4880  df-rn 4881  df-res 4882  df-ima 4883  df-iota 5410  df-fun 5448  df-fn 5449  df-f 5450  df-f1 5451  df-fo 5452  df-f1o 5453  df-fv 5454  df-ov 6076  df-oprab 6077  df-mpt2 6078  df-1st 6341  df-2nd 6342  df-riota 6541  df-recs 6625  df-rdg 6660  df-oadd 6720  df-er 6897  df-map 7012  df-en 7102  df-dom 7103  df-sdom 7104  df-fin 7105  df-fi 7408  df-sup 7438  df-pnf 9114  df-mnf 9115  df-xr 9116  df-ltxr 9117  df-le 9118  df-sub 9285  df-neg 9286  df-div 9670  df-nn 9993  df-2 10050  df-3 10051  df-n0 10214  df-z 10275  df-uz 10481  df-q 10567  df-rp 10605  df-xneg 10702  df-xadd 10703  df-xmul 10704  df-ioo 10912  df-icc 10915  df-fz 11036  df-seq 11316  df-exp 11375  df-cj 11896  df-re 11897  df-im 11898  df-sqr 12032  df-abs 12033  df-rest 13642  df-topgen 13659  df-psmet 16686  df-xmet 16687  df-met 16688  df-bl 16689  df-mopn 16690  df-top 16955  df-bases 16957  df-topon 16958  df-cld 17075  df-cn 17283  df-hmeo 17779  df-ii 18899  df-cvm 24935
  Copyright terms: Public domain W3C validator