MPE Home Metamath Proof Explorer < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >  cxpaddlelem Structured version   Unicode version

Theorem cxpaddlelem 20627
Description: Lemma for cxpaddle 20628. (Contributed by Mario Carneiro, 2-Aug-2014.)
Hypotheses
Ref Expression
cxpaddlelem.1 |- ( ph -> A e. RR )
cxpaddlelem.2 |- ( ph -> 0 <_ A )
cxpaddlelem.3 |- ( ph -> A <_ 1 )
cxpaddlelem.4 |- ( ph -> B e. RR+ )
cxpaddlelem.5 |- ( ph -> B <_ 1 )
Assertion
Ref Expression
cxpaddlelem |- ( ph -> A <_ ( A ^ c B )
)

Proof of Theorem cxpaddlelem
StepHypRef Expression
1 cxpaddlelem.1 . . . . . 6 |- ( ph -> A e. RR )
2 cxpaddlelem.2 . . . . . 6 |- ( ph -> 0 <_ A )
3 1re 9082 . . . . . . 7 |- 1 e. RR
4 cxpaddlelem.4 . . . . . . . 8 |- ( ph -> B e. RR+ )
54rpred 10640 . . . . . . 7 |- ( ph -> B e. RR )
6 resubcl 9357 . . . . . . 7 |- ( ( 1 e. RR /\ B e. RR ) -> ( 1 - B
) e. RR )
73, 5, 6sylancr 645 . . . . . 6 |- ( ph -> ( 1 - B
) e. RR )
81, 2, 7recxpcld 20606 . . . . 5 |- ( ph -> ( A ^ c 
( 1 - B
) ) e. RR )
98adantr 452 . . . 4 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( A ^ c ( 1 - B ) ) e. RR )
103a1i 11 . . . 4 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> 1 e. RR )
11 recxpcl 20558 . . . . . . 7 |- ( ( A e. RR /\ 0 <_ A /\ B e. RR ) -> ( A ^ c B ) e. RR )
12 cxpge0 20566 . . . . . . 7 |- ( ( A e. RR /\ 0 <_ A /\ B e. RR ) -> 0 <_ ( A ^ c B ) )
1311, 12jca 519 . . . . . 6 |- ( ( A e. RR /\ 0 <_ A /\ B e. RR ) -> (
( A ^ c B ) e. RR /\ 0 <_ ( A ^ c B )
) )
141, 2, 5, 13syl3anc 1184 . . . . 5 |- ( ph -> ( ( A ^ c B ) e. RR /\ 0 <_ ( A ^ c B )
) )
1514adantr 452 . . . 4 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( ( A ^ c B ) e. RR /\ 0 <_ ( A ^ c B ) ) )
16 cxpaddlelem.3 . . . . . . . 8 |- ( ph -> A <_ 1 )
1716ad2antrr 707 . . . . . . 7 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B < 1 ) -> A <_ 1 )
181ad2antrr 707 . . . . . . . 8 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B < 1 ) -> A e. RR )
192ad2antrr 707 . . . . . . . 8 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B < 1 ) -> 0 <_ A )
203a1i 11 . . . . . . . 8 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B < 1 ) -> 1 e. RR )
21 0le1 9543 . . . . . . . . 9 |- 0 <_ 1
2221a1i 11 . . . . . . . 8 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B < 1 ) -> 0 <_ 1 )
23 difrp 10637 . . . . . . . . . . 11 |- ( ( B e. RR /\ 1 e. RR ) -> ( B < 1 <-> ( 1 - B ) e. RR+ ) )
245, 3, 23sylancl 644 . . . . . . . . . 10 |- ( ph -> ( B < 1 <-> ( 1 - B ) e. RR+ ) )
2524adantr 452 . . . . . . . . 9 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( B < 1 <-> ( 1 - B ) e. RR+ ) )
2625biimpa 471 . . . . . . . 8 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B < 1 ) -> (
1 - B ) e. RR+ )
2718, 19, 20, 22, 26cxple2d 20610 . . . . . . 7 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B < 1 ) -> ( A <_ 1 <-> ( A ^ c ( 1 - B ) ) <_ ( 1 ^ c ( 1 - B ) ) ) )
2817, 27mpbid 202 . . . . . 6 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B < 1 ) -> ( A ^ c ( 1 - B ) ) <_ ( 1 ^ c ( 1 - B ) ) )
297recnd 9106 . . . . . . . 8 |- ( ph -> ( 1 - B
) e. CC )
30291cxpd 20590 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( 1 ^ c 
( 1 - B
) ) = 1 )
3130ad2antrr 707 . . . . . 6 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B < 1 ) -> (
1 ^ c ( 1 - B ) ) = 1 )
3228, 31breqtrd 4228 . . . . 5 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B < 1 ) -> ( A ^ c ( 1 - B ) ) <_ 1 )
33 simpr 448 . . . . . . . . . 10 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B = 1 ) -> B = 1 )
3433oveq2d 6089 . . . . . . . . 9 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B = 1 ) -> 
( 1 - B
) = ( 1 - 1 ) )
35 1m1e0 10060 . . . . . . . . 9 |- ( 1 - 1 ) = 0
3634, 35syl6eq 2483 . . . . . . . 8 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B = 1 ) -> 
( 1 - B
) = 0 )
3736oveq2d 6089 . . . . . . 7 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B = 1 ) -> 
( A ^ c 
( 1 - B
) ) = ( A ^ c 0 ) )
381recnd 9106 . . . . . . . . . 10 |- ( ph -> A e. CC )
3938adantr 452 . . . . . . . . 9 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> A e. CC )
4039adantr 452 . . . . . . . 8 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B = 1 ) -> A e. CC )
4140cxp0d 20588 . . . . . . 7 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B = 1 ) -> 
( A ^ c 
0 ) = 1 )
4237, 41eqtrd 2467 . . . . . 6 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B = 1 ) -> 
( A ^ c 
( 1 - B
) ) = 1 )
43 1le1 9642 . . . . . 6 |- 1 <_ 1
4442, 43syl6eqbr 4241 . . . . 5 |- ( ( ( ph /\ 0 < A ) /\ B = 1 ) -> 
( A ^ c 
( 1 - B
) ) <_ 1
)
45 cxpaddlelem.5 . . . . . . 7 |- ( ph -> B <_ 1 )
46 leloe 9153 . . . . . . . 8 |- ( ( B e. RR /\ 1 e. RR ) -> ( B <_ 1 <-> ( B < 1 \/ B = 1 ) ) )
475, 3, 46sylancl 644 . . . . . . 7 |- ( ph -> ( B <_ 1 <-> ( B < 1 \/ B = 1 ) ) )
4845, 47mpbid 202 . . . . . 6 |- ( ph -> ( B < 1 \/ B = 1
) )
4948adantr 452 . . . . 5 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( B < 1 \/ B = 1 ) )
5032, 44, 49mpjaodan 762 . . . 4 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( A ^ c ( 1 - B ) ) <_ 1 )
51 lemul1a 9856 . . . 4 |- ( ( ( ( A ^ c ( 1 - B ) ) e. RR /\ 1 e. RR /\ ( ( A ^ c B
) e. RR /\ 0 <_ ( A ^ c B ) ) ) /\ ( A ^ c ( 1 - B ) ) <_ 
1 ) -> (
( A ^ c 
( 1 - B
) ) x. ( A ^ c B ) ) <_ ( 1 x. ( A ^ c B ) ) )
529, 10, 15, 50, 51syl31anc 1187 . . 3 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( ( A ^ c ( 1 - B ) ) x. ( A ^ c B ) ) <_ 
( 1 x. ( A ^ c B ) ) )
53 ax-1cn 9040 . . . . . . 7 |- 1 e. CC
545recnd 9106 . . . . . . 7 |- ( ph -> B e. CC )
55 npcan 9306 . . . . . . 7 |- ( ( 1 e. CC /\ B e. CC ) -> ( ( 1 - B ) + B
) = 1 )
5653, 54, 55sylancr 645 . . . . . 6 |- ( ph -> ( ( 1 - B ) + B
) = 1 )
5756adantr 452 . . . . 5 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( (
1 - B ) + B ) = 1 )
5857oveq2d 6089 . . . 4 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( A ^ c ( (
1 - B ) + B ) ) = ( A ^ c 1 ) )
591anim1i 552 . . . . . . 7 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( A e. RR /\ 0 < 
A ) )
60 elrp 10606 . . . . . . 7 |- ( A e. RR+ <-> ( A e. RR /\ 0 < 
A ) )
6159, 60sylibr 204 . . . . . 6 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> A e. RR+ )
6261rpne0d 10645 . . . . 5 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> A =/= 0 )
6329adantr 452 . . . . 5 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( 1 - B ) e. CC )
6454adantr 452 . . . . 5 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> B e. CC )
6539, 62, 63, 64cxpaddd 20600 . . . 4 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( A ^ c ( (
1 - B ) + B ) ) = ( ( A ^ c ( 1 - B ) ) x. ( A ^ c B ) ) )
6638cxp1d 20589 . . . . 5 |- ( ph -> ( A ^ c 
1 ) = A )
6766adantr 452 . . . 4 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( A ^ c 1 ) = A )
6858, 65, 673eqtr3d 2475 . . 3 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( ( A ^ c ( 1 - B ) ) x. ( A ^ c B ) ) = A )
6938, 54cxpcld 20591 . . . . 5 |- ( ph -> ( A ^ c B ) e. CC )
7069mulid2d 9098 . . . 4 |- ( ph -> ( 1 x. ( A ^ c B ) ) = ( A ^ c B ) )
7170adantr 452 . . 3 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> ( 1 x. ( A ^ c B ) ) = ( A ^ c B ) )
7252, 68, 713brtr3d 4233 . 2 |- ( (
ph /\ 0 < A ) -> A <_ ( A ^ c B
) )
731, 2, 5cxpge0d 20607 . . . 4 |- ( ph -> 0 <_ ( A ^ c B )
)
74 breq1 4207 . . . 4 |- ( 0 = A -> (
0 <_ ( A ^ c B ) <-> A <_ ( A ^ c B ) ) )
7573, 74syl5ibcom 212 . . 3 |- ( ph -> ( 0 = A -> A <_ ( A ^ c B ) ) )
7675imp 419 . 2 |- ( (
ph /\ 0 = A ) -> A <_ ( A ^ c B ) )
77 0re 9083 . . . 4 |- 0 e. RR
78 leloe 9153 . . . 4 |- ( ( 0 e. RR /\ A e. RR ) -> ( 0 <_ A <-> ( 0 < A \/ 0 = A )
) )
7977, 1, 78sylancr 645 . . 3 |- ( ph -> ( 0 <_ A <-> ( 0 < A \/ 0 = A )
) )
802, 79mpbid 202 . 2 |- ( ph -> ( 0 < A \/ 0 = A
) )
8172, 76, 80mpjaodan 762 1 |- ( ph -> A <_ ( A ^ c B )
)
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:   -> wi 4   <-> wb 177   \/ wo 358   /\ wa 359   /\ w3a 936   = wceq 1652   e. wcel 1725   class class class wbr 4204  (class class class)co 6073   CCcc 8980   RRcr 8981   0cc0 8982   1c1 8983   + caddc 8985   x. cmul 8987   < clt 9112   <_ cle 9113   - cmin 9283   RR+crp 10604   ^ c ccxp 20445
This theorem is referenced by:  cxpaddle  20628
This theorem was proved from axioms:  ax-1 5  ax-2 6  ax-3 7  ax-mp 8  ax-gen 1555  ax-5 1566  ax-17 1626  ax-9 1666  ax-8 1687  ax-13 1727  ax-14 1729  ax-6 1744  ax-7 1749  ax-11 1761  ax-12 1950  ax-ext 2416  ax-rep 4312  ax-sep 4322  ax-nul 4330  ax-pow 4369  ax-pr 4395  ax-un 4693  ax-inf2 7588  ax-cnex 9038  ax-resscn 9039  ax-1cn 9040  ax-icn 9041  ax-addcl 9042  ax-addrcl 9043  ax-mulcl 9044  ax-mulrcl 9045  ax-mulcom 9046  ax-addass 9047  ax-mulass 9048  ax-distr 9049  ax-i2m1 9050  ax-1ne0 9051  ax-1rid 9052  ax-rnegex 9053  ax-rrecex 9054  ax-cnre 9055  ax-pre-lttri 9056  ax-pre-lttrn 9057  ax-pre-ltadd 9058  ax-pre-mulgt0 9059  ax-pre-sup 9060  ax-addf 9061  ax-mulf 9062
This theorem depends on definitions:  df-bi 178  df-or 360  df-an 361  df-3or 937  df-3an 938  df-tru 1328  df-ex 1551  df-nf 1554  df-sb 1659  df-eu 2284  df-mo 2285  df-clab 2422  df-cleq 2428  df-clel 2431  df-nfc 2560  df-ne 2600  df-nel 2601  df-ral 2702  df-rex 2703  df-reu 2704  df-rmo 2705  df-rab 2706  df-v 2950  df-sbc 3154  df-csb 3244  df-dif 3315  df-un 3317  df-in 3319  df-ss 3326  df-pss 3328  df-nul 3621  df-if 3732  df-pw 3793  df-sn 3812  df-pr 3813  df-tp 3814  df-op 3815  df-uni 4008  df-int 4043  df-iun 4087  df-iin 4088  df-br 4205  df-opab 4259  df-mpt 4260  df-tr 4295  df-eprel 4486  df-id 4490  df-po 4495  df-so 4496  df-fr 4533  df-se 4534  df-we 4535  df-ord 4576  df-on 4577  df-lim 4578  df-suc 4579  df-om 4838  df-xp 4876  df-rel 4877  df-cnv 4878  df-co 4879  df-dm 4880  df-rn 4881  df-res 4882  df-ima 4883  df-iota 5410  df-fun 5448  df-fn 5449  df-f 5450  df-f1 5451  df-fo 5452  df-f1o 5453  df-fv 5454  df-isom 5455  df-ov 6076  df-oprab 6077  df-mpt2 6078  df-of 6297  df-1st 6341  df-2nd 6342  df-riota 6541  df-recs 6625  df-rdg 6660  df-1o 6716  df-2o 6717  df-oadd 6720  df-er 6897  df-map 7012  df-pm 7013  df-ixp 7056  df-en 7102  df-dom 7103  df-sdom 7104  df-fin 7105  df-fi 7408  df-sup 7438  df-oi 7471  df-card 7818  df-cda 8040  df-pnf 9114  df-mnf 9115  df-xr 9116  df-ltxr 9117  df-le 9118  df-sub 9285  df-neg 9286  df-div 9670  df-nn 9993  df-2 10050  df-3 10051  df-4 10052  df-5 10053  df-6 10054  df-7 10055  df-8 10056  df-9 10057  df-10 10058  df-n0 10214  df-z 10275  df-dec 10375  df-uz 10481  df-q 10567  df-rp 10605  df-xneg 10702  df-xadd 10703  df-xmul 10704  df-ioo 10912  df-ioc 10913  df-ico 10914  df-icc 10915  df-fz 11036  df-fzo 11128  df-fl 11194  df-mod 11243  df-seq 11316  df-exp 11375  df-fac 11559  df-bc 11586  df-hash 11611  df-shft 11874  df-cj 11896  df-re 11897  df-im 11898  df-sqr 12032  df-abs 12033  df-limsup 12257  df-clim 12274  df-rlim 12275  df-sum 12472  df-ef 12662  df-sin 12664  df-cos 12665  df-pi 12667  df-struct 13463  df-ndx 13464  df-slot 13465  df-base 13466  df-sets 13467  df-ress 13468  df-plusg 13534  df-mulr 13535  df-starv 13536  df-sca 13537  df-vsca 13538  df-tset 13540  df-ple 13541  df-ds 13543  df-unif 13544  df-hom 13545  df-cco 13546  df-rest 13642  df-topn 13643  df-topgen 13659  df-pt 13660  df-prds 13663  df-xrs 13718  df-0g 13719  df-gsum 13720  df-qtop 13725  df-imas 13726  df-xps 13728  df-mre 13803  df-mrc 13804  df-acs 13806  df-mnd 14682  df-submnd 14731  df-mulg 14807  df-cntz 15108  df-cmn 15406  df-psmet 16686  df-xmet 16687  df-met 16688  df-bl 16689  df-mopn 16690  df-fbas 16691  df-fg 16692  df-cnfld 16696  df-top 16955  df-bases 16957  df-topon 16958  df-topsp 16959  df-cld 17075  df-ntr 17076  df-cls 17077  df-nei 17154  df-lp 17192  df-perf 17193  df-cn 17283  df-cnp 17284  df-haus 17371  df-tx 17586  df-hmeo 17779  df-fil 17870  df-fm 17962  df-flim 17963  df-flf 17964  df-xms 18342  df-ms 18343  df-tms 18344  df-cncf 18900  df-limc 19745  df-dv 19746  df-log 20446  df-cxp 20447
  Copyright terms: Public domain W3C validator