MPE Home Metamath Proof Explorer < Previous   Next >
Nearby theorems
Mirrors  >  Home  >  MPE Home  >  Th. List  >  geo2lim Unicode version

Theorem geo2lim 12347
Description: The value of the infinite geometric series 2 ^ -u 1 + 2 ^ -u 2 +... , multiplied by a constant. (Contributed by Mario Carneiro, 15-Jun-2014.)
Hypothesis
Ref Expression
geo2lim.1 |- F = ( k e. NN |-> ( A / (
2 ^ k ) ) )
Assertion
Ref Expression
geo2lim |- ( A e. CC -> seq 1 ( + , F ) ~~> A )
Distinct variable group:   A, k
Allowed substitution hint:   F( k)

Proof of Theorem geo2lim
Dummy variables j n are mutually distinct and distinct from all other variables.
StepHypRef Expression
1 nnuz 10279 . . 3 |- NN = ( ZZ>= ` 1 )
2 1z 10069 . . . 4 |- 1 e. ZZ
32a1i 10 . . 3 |- ( A e. CC -> 1 e. ZZ )
4 1re 8853 . . . . . . . . 9 |- 1 e. RR
5 rehalfcl 9954 . . . . . . . . 9 |- ( 1 e. RR -> (
1 / 2 ) e. RR )
64, 5ax-mp 8 . . . . . . . 8 |- ( 1 / 2 ) e. RR
76recni 8865 . . . . . . 7 |- ( 1 / 2 ) e. CC
87a1i 10 . . . . . 6 |- ( A e. CC -> (
1 / 2 ) e. CC )
9 0re 8854 . . . . . . . . . 10 |- 0 e. RR
10 halfgt0 9948 . . . . . . . . . 10 |- 0 < ( 1 / 2
)
119, 6, 10ltleii 8957 . . . . . . . . 9 |- 0 <_ ( 1 / 2
)
12 absid 11797 . . . . . . . . 9 |- ( ( ( 1 / 2
) e. RR /\ 0 <_ ( 1 / 
2 ) ) -> 
( abs ` (
1 / 2 ) ) = ( 1 / 2 ) )
136, 11, 12mp2an 653 . . . . . . . 8 |- ( abs ` ( 1 / 2
) ) = ( 1 / 2 )
14 halflt1 9949 . . . . . . . 8 |- ( 1 / 2 ) < 1
1513, 14eqbrtri 4058 . . . . . . 7 |- ( abs ` ( 1 / 2
) ) < 1
1615a1i 10 . . . . . 6 |- ( A e. CC -> ( abs ` ( 1 / 
2 ) ) < 1 )
178, 16expcnv 12338 . . . . 5 |- ( A e. CC -> (
k e. NN0 |-> ( ( 1 / 2 ) ^ k ) ) ~~> 0 )
18 id 19 . . . . 5 |- ( A e. CC -> A e. CC )
19 geo2lim.1 . . . . . . 7 |- F = ( k e. NN |-> ( A / (
2 ^ k ) ) )
20 nnex 9768 . . . . . . . 8 |- NN e. _V
2120mptex 5762 . . . . . . 7 |- ( k e. NN |-> ( A / ( 2 ^ k ) ) ) e. _V
2219, 21eqeltri 2366 . . . . . 6 |- F e. 
_V
2322a1i 10 . . . . 5 |- ( A e. CC -> F e. _V )
24 nnnn0 9988 . . . . . . . . 9 |- ( j e. NN -> j e. NN0 )
2524adantl 452 . . . . . . . 8 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> j e. NN0 )
26 oveq2 5882 . . . . . . . . 9 |- ( k = j -> (
( 1 / 2
) ^ k ) = ( ( 1 / 2 ) ^
j ) )
27 eqid 2296 . . . . . . . . 9 |- ( k e. NN0 |-> ( ( 1 / 2 ) ^ k ) ) = ( k e. 
NN0 |-> ( ( 1 / 2 ) ^
k ) )
28 ovex 5899 . . . . . . . . 9 |- ( ( 1 / 2 ) ^ j ) e. 
_V
2926, 27, 28fvmpt 5618 . . . . . . . 8 |- ( j e. NN0 -> ( ( k e. NN0 |-> ( ( 1 / 2 ) ^ k ) ) `
 j ) = ( ( 1 / 
2 ) ^ j
) )
3025, 29syl 15 . . . . . . 7 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( ( k e. 
NN0 |-> ( ( 1 / 2 ) ^
k ) ) ` j ) = ( ( 1 / 2
) ^ j ) )
31 nnz 10061 . . . . . . . . 9 |- ( j e. NN -> j e. ZZ )
3231adantl 452 . . . . . . . 8 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> j e. ZZ )
33 2cn 9832 . . . . . . . . 9 |- 2 e. CC
34 2ne0 9845 . . . . . . . . 9 |- 2 =/= 0
35 exprec 11159 . . . . . . . . 9 |- ( ( 2 e. CC /\ 2 =/= 0 /\ j e. ZZ ) -> (
( 1 / 2
) ^ j ) = ( 1 / 
( 2 ^ j
) ) )
3633, 34, 35mp3an12 1267 . . . . . . . 8 |- ( j e. ZZ -> (
( 1 / 2
) ^ j ) = ( 1 / 
( 2 ^ j
) ) )
3732, 36syl 15 . . . . . . 7 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( ( 1 / 
2 ) ^ j
) = ( 1 / ( 2 ^ j ) ) )
3830, 37eqtrd 2328 . . . . . 6 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( ( k e. 
NN0 |-> ( ( 1 / 2 ) ^
k ) ) ` j ) = ( 1 / ( 2 ^ j ) ) )
39 2nn 9893 . . . . . . . . 9 |- 2 e. NN
40 nnexpcl 11132 . . . . . . . . 9 |- ( ( 2 e. NN /\ j e. NN0 ) -> 
( 2 ^ j
) e. NN )
4139, 25, 40sylancr 644 . . . . . . . 8 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( 2 ^ j
) e. NN )
4241nnrecred 9807 . . . . . . 7 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( 1 / (
2 ^ j ) ) e. RR )
4342recnd 8877 . . . . . 6 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( 1 / (
2 ^ j ) ) e. CC )
4438, 43eqeltrd 2370 . . . . 5 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( ( k e. 
NN0 |-> ( ( 1 / 2 ) ^
k ) ) ` j ) e. CC )
45 simpl 443 . . . . . . 7 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> A e. CC )
4641nncnd 9778 . . . . . . 7 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( 2 ^ j
) e. CC )
4741nnne0d 9806 . . . . . . 7 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( 2 ^ j
) =/= 0 )
4845, 46, 47divrecd 9555 . . . . . 6 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( A / (
2 ^ j ) ) = ( A x. ( 1 / 
( 2 ^ j
) ) ) )
49 oveq2 5882 . . . . . . . . 9 |- ( k = j -> (
2 ^ k ) = ( 2 ^ j ) )
5049oveq2d 5890 . . . . . . . 8 |- ( k = j -> ( A / ( 2 ^ k ) ) = ( A / (
2 ^ j ) ) )
51 ovex 5899 . . . . . . . 8 |- ( A / ( 2 ^ j ) ) e. 
_V
5250, 19, 51fvmpt 5618 . . . . . . 7 |- ( j e. NN -> ( F ` j ) = ( A / 
( 2 ^ j
) ) )
5352adantl 452 . . . . . 6 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( F ` j
) = ( A / ( 2 ^ j ) ) )
5438oveq2d 5890 . . . . . 6 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( A x. (
( k e. NN0 |-> ( ( 1 / 
2 ) ^ k
) ) ` j
) ) = ( A x. ( 1 / ( 2 ^ j ) ) ) )
5548, 53, 543eqtr4d 2338 . . . . 5 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( F ` j
) = ( A x. ( ( k e. NN0 |-> ( ( 1 / 2 ) ^ k ) ) `
 j ) ) )
561, 3, 17, 18, 23, 44, 55climmulc2 12126 . . . 4 |- ( A e. CC -> F ~~> ( A x. 0
) )
57 mul01 9007 . . . 4 |- ( A e. CC -> ( A x. 0 ) = 0 )
5856, 57breqtrd 4063 . . 3 |- ( A e. CC -> F ~~> 0 )
59 seqex 11064 . . . 4 |- seq 1
( + , F
) e. _V
6059a1i 10 . . 3 |- ( A e. CC -> seq 1 ( + , F ) e. _V )
6145, 46, 47divcld 9552 . . . 4 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( A / (
2 ^ j ) ) e. CC )
6253, 61eqeltrd 2370 . . 3 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( F ` j
) e. CC )
6353oveq2d 5890 . . . 4 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( A - ( F ` j )
) = ( A - ( A / 
( 2 ^ j
) ) ) )
64 geo2sum 12345 . . . . 5 |- ( ( j e. NN /\ A e. CC ) -> 
sum_ n e. (
1 ... j ) ( A / ( 2 ^ n ) ) = ( A - ( A / (
2 ^ j ) ) ) )
6564ancoms 439 . . . 4 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> 
sum_ n e. (
1 ... j ) ( A / ( 2 ^ n ) ) = ( A - ( A / (
2 ^ j ) ) ) )
66 elfznn 10835 . . . . . . 7 |- ( n e. ( 1 ... j ) -> n e. NN )
6766adantl 452 . . . . . 6 |- ( ( ( A e. CC /\ j e. NN ) /\ n e. ( 1 ... j ) ) -> n e. NN )
68 oveq2 5882 . . . . . . . 8 |- ( k = n -> (
2 ^ k ) = ( 2 ^ n ) )
6968oveq2d 5890 . . . . . . 7 |- ( k = n -> ( A / ( 2 ^ k ) ) = ( A / (
2 ^ n ) ) )
70 ovex 5899 . . . . . . 7 |- ( A / ( 2 ^ n ) ) e. 
_V
7169, 19, 70fvmpt 5618 . . . . . 6 |- ( n e. NN -> ( F ` n ) = ( A / 
( 2 ^ n
) ) )
7267, 71syl 15 . . . . 5 |- ( ( ( A e. CC /\ j e. NN ) /\ n e. ( 1 ... j ) ) -> ( F ` n ) = ( A / ( 2 ^ n ) ) )
73 simpr 447 . . . . . 6 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> j e. NN )
7473, 1syl6eleq 2386 . . . . 5 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> j e. ( ZZ>= ` 
1 ) )
75 simpll 730 . . . . . 6 |- ( ( ( A e. CC /\ j e. NN ) /\ n e. ( 1 ... j ) ) -> A e. CC )
76 nnnn0 9988 . . . . . . . . 9 |- ( n e. NN -> n e. NN0 )
77 nnexpcl 11132 . . . . . . . . 9 |- ( ( 2 e. NN /\ n e. NN0 ) -> 
( 2 ^ n
) e. NN )
7839, 76, 77sylancr 644 . . . . . . . 8 |- ( n e. NN -> (
2 ^ n ) e. NN )
7967, 78syl 15 . . . . . . 7 |- ( ( ( A e. CC /\ j e. NN ) /\ n e. ( 1 ... j ) ) -> ( 2 ^ n ) e. NN )
8079nncnd 9778 . . . . . 6 |- ( ( ( A e. CC /\ j e. NN ) /\ n e. ( 1 ... j ) ) -> ( 2 ^ n ) e. CC )
8179nnne0d 9806 . . . . . 6 |- ( ( ( A e. CC /\ j e. NN ) /\ n e. ( 1 ... j ) ) -> ( 2 ^ n ) =/= 0 )
8275, 80, 81divcld 9552 . . . . 5 |- ( ( ( A e. CC /\ j e. NN ) /\ n e. ( 1 ... j ) ) -> ( A / ( 2 ^ n ) ) e. CC )
8372, 74, 82fsumser 12219 . . . 4 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> 
sum_ n e. (
1 ... j ) ( A / ( 2 ^ n ) ) = ( seq 1
( + , F
) ` j )
)
8463, 65, 833eqtr2rd 2335 . . 3 |- ( ( A e. CC /\ j e. NN ) -> ( seq 1 ( + , F ) `
 j ) = ( A - ( F ` j )
) )
851, 3, 58, 18, 60, 62, 84climsubc2 12128 . 2 |- ( A e. CC -> seq 1 ( + , F ) ~~> ( A - 0 ) )
86 subid1 9084 . 2 |- ( A e. CC -> ( A - 0 ) = A )
8785, 86breqtrd 4063 1 |- ( A e. CC -> seq 1 ( + , F ) ~~> A )
Colors of variables: wff set class
Syntax hints:   -> wi 4   /\ wa 358   = wceq 1632   e. wcel 1696   =/= wne 2459   _Vcvv 2801   class class class wbr 4039   e. cmpt 4093   ` cfv 5271  (class class class)co 5874   CCcc 8751   RRcr 8752   0cc0 8753   1c1 8754   + caddc 8756   x. cmul 8758   < clt 8883   <_ cle 8884   - cmin 9053   / cdiv 9439   NNcn 9762   2c2 9811   NN0cn0 9981   ZZcz 10040   ZZ>=cuz 10246   ...cfz 10798   seq cseq 11062   ^cexp 11120   abscabs 11735   ~~> cli 11974   sum_csu 12174
This theorem was proved from axioms:  ax-1 5  ax-2 6  ax-3 7  ax-mp 8  ax-gen 1536  ax-5 1547  ax-17 1606  ax-9 1644  ax-8 1661  ax-13 1698  ax-14 1700  ax-6 1715  ax-7 1720  ax-11 1727  ax-12 1878  ax-ext 2277  ax-rep 4147  ax-sep 4157  ax-nul 4165  ax-pow 4204  ax-pr 4230  ax-un 4528  ax-inf2 7358  ax-cnex 8809  ax-resscn 8810  ax-1cn 8811  ax-icn 8812  ax-addcl 8813  ax-addrcl 8814  ax-mulcl 8815  ax-mulrcl 8816  ax-mulcom 8817  ax-addass 8818  ax-mulass 8819  ax-distr 8820  ax-i2m1 8821  ax-1ne0 8822  ax-1rid 8823  ax-rnegex 8824  ax-rrecex 8825  ax-cnre 8826  ax-pre-lttri 8827  ax-pre-lttrn 8828  ax-pre-ltadd 8829  ax-pre-mulgt0 8830  ax-pre-sup 8831
This theorem depends on definitions:  df-bi 177  df-or 359  df-an 360  df-3or 935  df-3an 936  df-tru 1310  df-ex 1532  df-nf 1535  df-sb 1639  df-eu 2160  df-mo 2161  df-clab 2283  df-cleq 2289  df-clel 2292  df-nfc 2421  df-ne 2461  df-nel 2462  df-ral 2561  df-rex 2562  df-reu 2563  df-rmo 2564  df-rab 2565  df-v 2803  df-sbc 3005  df-csb 3095  df-dif 3168  df-un 3170  df-in 3172  df-ss 3179  df-pss 3181  df-nul 3469  df-if 3579  df-pw 3640  df-sn 3659  df-pr 3660  df-tp 3661  df-op 3662  df-uni 3844  df-int 3879  df-iun 3923  df-br 4040  df-opab 4094  df-mpt 4095  df-tr 4130  df-eprel 4321  df-id 4325  df-po 4330  df-so 4331  df-fr 4368  df-se 4369  df-we 4370  df-ord 4411  df-on 4412  df-lim 4413  df-suc 4414  df-om 4673  df-xp 4711  df-rel 4712  df-cnv 4713  df-co 4714  df-dm 4715  df-rn 4716  df-res 4717  df-ima 4718  df-iota 5235  df-fun 5273  df-fn 5274  df-f 5275  df-f1 5276  df-fo 5277  df-f1o 5278  df-fv 5279  df-isom 5280  df-ov 5877  df-oprab 5878  df-mpt2 5879  df-1st 6138  df-2nd 6139  df-riota 6320  df-recs 6404  df-rdg 6439  df-1o 6495  df-oadd 6499  df-er 6676  df-pm 6791  df-en 6880  df-dom 6881  df-sdom 6882  df-fin 6883  df-sup 7210  df-oi 7241  df-card 7588  df-pnf 8885  df-mnf 8886  df-xr 8887  df-ltxr 8888  df-le 8889  df-sub 9055  df-neg 9056  df-div 9440  df-nn 9763  df-2 9820  df-3 9821  df-n0 9982  df-z 10041  df-uz 10247  df-rp 10371  df-fz 10799  df-fzo 10887  df-fl 10941  df-seq 11063  df-exp 11121  df-hash 11354  df-cj 11600  df-re 11601  df-im 11602  df-sqr 11736  df-abs 11737  df-clim 11978  df-rlim 11979  df-sum 12175
  Copyright terms: Public domain W3C validator